Είσαι έτοιμος να κάνεις το βήμα ή το άλμα;

Είσαι έτοιμος να κάνεις το βήμα ή το άλμα; Τα προγράμματα ΕΣΠΑ «Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα» απευθύνονται σε επιχειρηματίες που είχαν σκοπό να επενδύσουν στο ψηφιακό κομμάτι της επιχείρησης τους. Εάν είχες σκοπό να επεκτείνεις με κάποιο τρόπο το ψηφιακό κομμάτι της επιχείρησης σου, μπορείς να ενταχθείς στα προγράμματα και να επιδοτηθείς με το 50%.

Ποιά επιχείρηση μπορεί να ζητήσει επιδότηση;

Τα αρχικά κριτήρια είναι:

  • Να υφίσταται λογιστικά η επιχείρηση τα τελευταία 3 χρόνια.
  • Να έχει κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις.
  • Να υποβάλλει δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα Εθνικό ή Κοινοτικό.
  • Να αποδείξει πως μπορεί να καλύψει το δικό του 50% της επένδυσης.

Τι επιδοτείται;

α) Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
β) Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
γ) Ηλεκτρονικό κατάστημα, απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
– Δύο τουλάχιστον γλώσσες
– Μobile responsive
– Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
δ) Υπηρεσίες που αφορούν σε
– φιλοξενία (hosting, collocation)
– σύνδεση στο διαδίκτυο
– ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
– ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
– ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
– μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
ε) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Σε ποια κατηγορία ανήκει η δική μου επιχείρηση;

Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο εδώ: http://art-net.gr/espa υπολογίζουμε την τρέχουσα ψηφιακή κατάσταση της επιχείρησης σας (υπάρχουν 4 ψηφιακές βαθμίδες).

Ανάλογα με το που θέλετε να φτάσετε, επιλέγετε και το πρόγραμμα. Εάν θέλετε να ανεβείτε μία ψηφιακή βαθμίδα, μπορείτε να ενταχθείτε στο «Ψηφιακό Βήμα» με επενδυτικό σχέδιο από 5.000€ έως 50.000€. Εάν θέλετε να ανεβείτε δύο ψηφιακές βαθμίδες, μπορείτε να ενταχθείτε στο «Ψηφιακό Άλμα» με επενδυτικό σχέδιο από 55.000€ έως 400.000€.

Ποιές ειναι οι προθεσμίες;

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Από τη στιγμή που θα καταθέσετε την αίτηση, μπορείτε να ξεκινήσετε την επένδυση.

Το αν εγκριθεί η επένδυση θα το ξέρουμε σε 1-2 μήνες μετά το κλείσιμο της προθεσμίας.

Εάν εγκριθεί η πρόταση σας, έχετε 12 μήνες να την υλοποιήσετε εάν είστε στην κατηγορία «Ψηφιακό Βήμα» και 18 μήνες εάν είστε στην κατηγορία «Ψηφιακό ‘Αλμα». Μέσα στο χρονικό διάστημα της υλοποίησης, προσκομίζοντας τα τιμολόγια, γίνεται αίτημα, έλεγχος και εκτός απροόπτου, εκταμιεύεται μέρος της επιδότησης συνήθως σε μία εβδομάδα.

Πως κατανέμεται η επιδότηση ανά δαπάνη;

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – Μέχρι το 100% του ποσού της πρότασης (Servers, Εξοπλισμός ενσύρματου η ασύρματου Δικτύου, Υπολογιστές, Scanners, Bar code readers, Printers, Projectors, Διαδραστικοί πίνακες, set top boxes, κλπ)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ – Μέχρι το 100% του ποσού της πρότασης (Εφαρμογές Γραφείου, Antivirus, Εξειδικευμένα λογισμικά, Ηλεκτρονική τιμολόγηση, ERP, CRM, SCMS, WMS, PMS,)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – Μέχρι το 10% του ποσού της πρότασης ή έως 2500€

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – Μέχρι το 20% του ποσού της πρότασης ή έως 4000€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Μέχρι το 5% του ποσού της πρότασης (Facebook ads, Google ads, Ψηφιακό υλικό διαφήμισης, κλπ.)

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ – Μέχρι το 40% του ποσού της πρότασης ή έως 20000€ στο «Ψηφιακό Βήμα» ή μέχρι το 40% του ποσού της πρότασης ή έως 24000€ στο «Ψηφιακό Άλμα», για μία θέση πλήρους απασχόλησης.

Ποιοί είμαστε εμείς:

Η 4Ε Συμβουλευτική ιδρύθηκε το 2003 στην Θεσσαλονίκη, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και την υλοποίηση πρωτοποριακών λύσεων, που υποστηρίζουν και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η Art-Net παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων Μηχανογράφησης, ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής ασφάλειας αλλά και κατάλληλο εξοπλισμό και υπηρεσίες που ξεκινούν από την πιστοποίηση της δομημένης καλωδίωσης σας έως και την μετάβαση από τη συμβατική τηλεφωνία σε VoIP (VoiceOverIP)

Scroll to Top